Güneş Enerjisi Santralleri Denetimi ve Ölçümü

Güneş enerjisi santrallerinin performansını denetleyebilmek ve ölçümlemek için IEC 62446  ve IEC 60891 kapsamında testler gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu testler başlıca IV-Curve (akım gerilim) ölçümü, drone ile termal testler, EL (elektrolüminesans) testi, izolasyon testi, topraklama testi ve performans ölçümüdür. Sunduğumuz bu ölçüm ve denetim hizmetlerinin sonucunda hangi bilgileri elde edeceğinizi aşağıda görebilirsiniz.

1- IV-Curve Ölçümü – IEC 60891

Aşağıdaki IV Curve ölçümü sonucunda da göreceğiniz üzere sahadaki tüm güneş paneli dizilerinin IV curve ölçümlerini çıkartıp LID, PID, micro-crack, degredasyon v.s. gibi bir problemi olup olmadığını denetleyebiliyoruz. Bu ölçümler aynı zamanda bir kayıt defteri gibi hizmet vermekte olup ileriki zamanlarda gerçekleştireceğiniz kontrollerde güneş panellerinin ne kadar degrede olduğunu görmenizde faydalı oluyor. Güneş panelim, güneş santralim eksik üretiyor sorusunun cevabının güneş panelleri ile ilgili kısmının cevabını bu test ile alabilirsiniz.

IV testi sonucunda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz;

 • Panelleriniz gerçek gücünü öğrenebilirsiniz. Fabrika verileri ile tutarlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
 • Güneş panellerinizde LID (Light induced degredation) kaynaklı bir kayıp var mı
 • Güneş panellerinizde PID (Potential induced degredation) kaynaklı bir kayıp varmı
 • DC kablolarınızda herhangi bir kesik/fare yemesi gibi sebeplerden kaynaklı toprakla temas veya kaçak varmı
 • Güneş panellerinizin by-pass diyotlarında herhangi bir problem varmı
 • Gölgeleme kaynaklı problemlerin tespiti
 • Panel serilerindeki muhtemel hatalı bağlantılar

 

2 – Drone ve El Termali ile Hot-spot Ölçümü – IEC 62446 / IEC 61215

Güneş panelleri devreye alındıktan sonra hot-spot’lar oluşabilir. Yine hem drone ile hem el termali ile bu kontrolü gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada yazılımın bize verdiği IS2 dosyaları ile panel fabrikasına beyanda bulunabilirsiniz. Güneş enerjisi santrallerinin termal denetimi problemlerin tespitinde önemlidir.

 

 

Termal ölçüm sonucunda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz;

 • Güneş panellerimde zarar görmüş hücre var mı
 • Bypass diyodu, junction-box gibi panel malzemelerinde beklenmeyen bir ısınma söz konusu mu
 • Gölgelenme yapan çevre etmenleri panellere zarar verdi mi
 • Hiç devreye alınmamış diziler var mı

3 – Güneş Panellerin EL (elektrolüminesans) Testi – IEC 61215 / IEC 61646

Güneş panellerinin EL fotoğrafı çekilerek müşteriye sunulur. Bu aşamada kullanılan hücrelerin gelecekte oluşması muhtelemel problemlere istinaden bir röntgeni gibi düşünülebilir. Hücrelerin hem imalat hem de GES kurulumu aşamasında zarar görüp görmediğini görebilirsiniz.

Bu ölçüm sonucunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

 • Hücrelerin yapısı
 • Hücrelerde bir kırık v.s. olup olmadığı
 • EPC kurulumu esnasında baş üstünde taşımanın yarattığı etkiler veya panellerin zorlanıp zorlanmadığı
 • Bu test size panelinizin gücü hakkında bilgi vermez. Sadece mevcutta IV curve ölçümünde bir probleme rastlanmışsa kaynağı hakkında bilgi verebilir.

4 – İzolasyon (Hipot) Testleri – IEC 62446

Güneş panelleri 1.000V’luk bir gerilime tabi tutularak Panel-Toprak arası oluşan izolasyon direncine bakılır. Bu hem panellerde bir kaçak olmaması ve insanlara zarar vermemesi, hem de eviricilerin devre dışı kalmaması için önemlidir. EPC firmalarının kablaj esnasında verdiği zararlar da bu aşamada tespit edilmektedir ve devreye alınma aşamasında çok önemlidir.

Bu ölçüm sonucunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

 • Kablolarınızda bir zarar var mı?
 • Güneş panellerinde DC akım tarafında herhangi bir faz-toprak hatası var mı?
 • Eviricinizi devre dışı bırakacak izolasyon direncine etkiyen herhangi bir problem var mı?

5 – Topraklama Değeri Ölçümü

Güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere tüm elektriksel tesislerde topraklama ciddi önem arz etmektedir. Gerek kaçak akım korumalarında, gerek santraldeki yıldırım başta olmak üzere genel korumalarda topraklamanın önemi büyüktür. Topraklamada ve eş potansiyelde ortaya çıkabilecek bir kopukluk sisteme ciddi zararlar verebilir. Bu kapsamda gerek eş potansiyel barasının megger ile topraklama ölçümü, gerek konstrüksiyon ve güneş panellerinin topraklama ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalı ve problem tespit edildiği durumda gerekli önlemler alınmalıdır.

6 – Gerçek Değerler Kullanılarak PVSYST Simülasyonu

Santralin kaydedilen ışınım ve panel sıcaklığı verileri baz alınarak yine panelin üretici tarafından sunulmuş PAN dosyaları kullanılarak yazılım üzerinde simülasyon gerçekleştiriler ve üretilmesi gereken enerji bulunarak üretilen enerji ile karşılaştırılır. Bu sonuçlar ile sistemde gözden kaçar bir durum olup olmadığı irdelenir (trafo, evirici v.s. kayıpları) ve genel bir üretim beklenti profili çıkarılır. Bu test sonucunda sistem genelinde bir problemi olup olmadığı denetlenmiş olur. Bu hesaplama ile güneş enerjisi santrali performans ölçümü yapılmış olur ve santralin performans değeri belirlenir.

 

Bu çalışma akabinde şu sonuçları alırsınız:

 • Elimizdeki veriler uyarınca santralinizin ne kadar üretmesi gerekiyordu
 • Santralimizin performans ölçümü doğrumu. Santralimiz ne kadar performans ile çalışıyor.
HEMEN ARA